KONTROLA KVALITY

Dbáme na to, aby naše produkty byly řádně otestovány. Kvalita, zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin je zárukou našeho úspěchu. Naše certifikáty garantují stálou kvalitu, na kterou se můžete spolehnout.

Laboratorní vyšetření sypaných čajů a káv

Veškerá odborná vyšetření a testy pro naši společnost zabezpečují Laboratoře pro vyšetření potravin MVDr. Jana Šotoly se sídlem v Kroměříži a Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT v Praze. Společnosti jsou registrovány u Českého institutu pro akreditaci a splňují požadavky norem EN ISO/IEC 17025 a ČSN ISO 9001 ve znění platných norem v EU.

Zkoušení zdravotní nezávadnosti materiálů a výrobků

Veškerá hodnocení materiálů ve styku s pitnou vodou a styku s potravinami pro naši společnost zabezpečuje akreditovaná společnost Institut pro testování a certifikaci, a.s. se sídlem ve Zlíně. Velkou předností ITC je schopnost poskytovat kompletní zkušební služby v širokém spektru výrobků.

Systém kritických bodů HACCP

Nad rámec legislativy jsme zavedli a podrobili certifikaci systém HACCP dle požadavků Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2 z roku 2010. K certifikaci systému HACCP jsme přistoupili z důvodu prokázání systematického zajištění zdravotní nezávadnosti našich produktů nejen na základě zákonných požadavků Evropské legislativy, ale také dle náročnějších požadavků certifikačního schématu.

ČSN EN ISO 9001:2009

Získaný certifikát je pro nás další výzvou ke zlepšování systému řízení kvality a kreditem vůči našim odběratelům. Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních zásad a principů řízení systému managementu jakosti podle ISO 9001. Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení společnosti, počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi.

BIO potraviny

Veškerý dohled nad dodržováním přísných výrobních procesů a evidenci ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. Všechny bio výrobky jsou řádně certifikovány touto společností.

P3-Total hygiene management – sanitace

Sanitační plán a program pro naši společnost zpracovala společnost Ecolab. Veškerá sanitace ve společnosti se drží přísných hygienických norem pro celý výrobní i skladovací proces.

Ochrana životního prostředí

Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů EKO-KOM a.s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů z obalů.
 

ISO 9001 česká verze platnost od 17102014

Certifikát KEZ česká verze platnost do 21.6.2015 Stránka 1HACCP česká verze platnost od 17102014